Festivalio taisyklės

TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Festivalis „GRANATOS LIVE“ toliau vadinamas Festivaliu.

2. Festivalio pradžia: 2022 m. rugpjūčio 5 d. 12:00 val. Durys atidaromos rugpjūčio 4 d. 18:00 val.

3. Festivalio pabaiga: 2022 m. rugpjūčio 7 d. 12:00 val.

4. Festivalio vieta: Lietuvos Liaudies Buities muziejus, L. Lekavičiaus g. 2, Rumšiškės.

5. Taisyklių tikslas: apibrėžti Festivalio dalyvių teises ir pareigas; užtikrinti Festivalio dalyvių saugumą bei sklandžią Festivalio eigą.

6. Festivalio teritorija: aptverta Festivalio vieta, į kurią galima patekti tik įsigijus organizatoriaus ar jo vardu platinamą bilietą ar akreditaciją. Teisę patekti į bet kurią Festivalio zoną suteikia speciali apyrankė, į kurią Festivalio organizatorius iškeičia įsigytą bilietą arba Festivalio organizatoriaus akreditaciją. Dalyviai privalo viso Festivalio metu išsaugoti ir nešioti specialią apyrankę. Asmenys, neturintys specialios apyrankės bus pašalinami iš festivalio teritorijos. Apie visus pažeidimus bus pranešta policijai.

7. Pagal LR galiojančius teisės aktus alkoholiniai gėrimai bus parduodami tik asmenims, sulaukusiems 20 metų.

8. Kiekvienas Festivalio dalyvis (asmuo, kuris patenka į festivalio teritoriją) besąlygiškai sutinka ir įsipareigoja laikytis šių taisyklių.

II. BENDROSIOS DALYVIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

9. Kiekvienas Festivalio dalyvis, patekęs į Festivalio teritoriją, yra atsakingas už savo sveikatą, saugumą, gyvybę. Festivalio dalyviai privalo gerbti kitų dalyvių teises ir teisėtus interesus. Apie pastebėtus šių taisyklių pažeidimus Festivalio dalyvis privalo nedelsiant pranešti organizatoriui arba saugos darbuotojams.

10. Kiekvienas Festivalio dalyvis, patekęs į Festivalio teritoriją, pats atsako už savo daiktų saugumą, jų praradimą ar sugadinimą.

11. Kiekvienas Festivalio dalyvis sutinka ir neprieštarauja būti apieškomas prieš patenkant į aktyvią ir (arba) poilsio zoną, siekiant patikrinti, ar dalyvis nesineša šiose taisyklėse nurodytų draudžiamų ar kitų visuomenei pavojingų daiktų. Dalyviai, kurie su savimi turės šiomis taisyklėmis draudžiamų ir (arba) kitų visuomenei pavojingų daiktų, nebus įleidžiami į Festivalio teritoriją, nepaisant to, kad bus įsigiję bilietą į Festivalį.

12. Visoje Festivalio teritorijoje ar aplink ją Festivalio dalyviams draudžiama kūrenti laužus, naudotis šašlykinėmis, kepsninėmis ar kitais panašiais daiktais, kurie yra susiję su ugnies įžiebimu.

13. Draudžiama naikinti ir žaloti muziejaus eksponatus, gamtos objektus, savavališkai kirsti, naikinti medžius, krūmus, gėlynus, skruzdėlynus ar paukščių lizdus, kelti pavojų kitų asmenų saugumui ar gyvybei, šiukšlinti, teršti aplinką.

14. Griežtai draudžiama rūkyti visų Lietuvos liaudies buities muziejaus eksponatų (sodybų) teritorijose ir šalia jų.

15. Tamsiu paros metu draudžiama būti visų Lietuvos liaudies buities muziejaus eksponatų (sodybų) teritorijose.

16. Festivalio dalyviai privalo laikytis už Festivalio saugumą atsakingų asmenų nurodymų. Už nurodymų nevykdymą Festivalio dalyviai gali būti išvaryti iš Festivalio teritorijos be teisės vėliau patekti į Festivalį.

17. Festivalio teritorijoje be organizatoriaus raštiško sutikimo draudžiama vykdyti bet kokią komercinę ir (arba) reklaminę veiklą.

18. Festivalio dalyvis sutinka, kad organizatorius Festivalio metu filmuotų ir fotografuotų visoje Festivalio teritorijoje ir vėliau filmuotą medžiagą naudotų reklamos tikslais bet kokiu būdu ir bet kokiose žiniasklaidos priemonėse neterminuotą laikotarpį. Festivalio dalyvis sutinka, kad virš festivalio teritorijos, o tai reiškia, kad ir virš paties dalyvio, bus skraidoma bepilotėmis transporto priemonėmis (dronais).

19. Visoje Festivalio teritorijoje dalyviai turi teisę atsiskaityti tik grynaisiais pinigais, nebent atskiros prekybos vietos siūlys atsiskaitymo banko kortele paslaugą.

20. Į Festivalio teritoriją nebus įleidžiami:

a) asmenys, kuriems teismo sprendimu yra uždrausta dalyvauti masiniuose renginiuose;

b) asmenys, kurie yra akivaizdžiai paveikti alkoholio, narkotikų ar kitų psichotropinių medžiagų;

c) asmenys, kurie su savimi turi ginklų ar kitų pavojingų daiktų, sprogmenų, psichotropinių medžiagų, degių medžiagų ar alkoholinių gėrimų;

d) asmenys, kurie elgiasi agresyviai, brutaliai ir gali kelti grėsmę kitiems Festivalio dalyviams;

e) nepilnamečiai asmenys be suaugusiojo palydos;

f) asmenys, kurie neturi jokio galiojančio asmens dokumento.

21. Į Festivalio teritoriją draudžiama įsinešti:

a) ginklus;

b) bet kokius alkoholinius gėrimus;

c) narkotinių medžiagų ir su jomis susijusius prietaisus;

d) pirotechniką ir kitų degių bei sprogstamųjų medžiagų;

e) nesuderintas su organizatoriumi reklamines priemones;

f) stiklinę tarą;

g) skraidykles (dronus);

h) skėčius aštriu galu;

i) grilius, kepsnines, dujines virykles, šašlykines ir bet kokius panašius daiktus;

j) kirvius, peilius ir kitus šaltuosius ginklus;

k) kitus Festivalio organizatoriaus nurodytus draudžiamus daiktus.

22. Festivalio dalyviai privalo būti atsargūs vandenyje, nepervertinti savo galimybių ir neiti į vandenį ar šalia jo, esant apsvaigus nuo alkoholinių gėrimų bei tamsiu paros metu.

23. Festivalyje naminiai gyvūnai leidžiami vadovaujantis gyvūnų laikymo ir priežiūros taisyklėmis.

III. AKTYVIOSIOS ZONOS TAISYKLĖS

24. Festivalio dalyviai sutinka ir neprieštarauja, kad Festivalio metu skleidžiamas garsas viršys įprastas garso normas.

25. Aktyvioje Festivalio zonoje Festivalio dalyviai įsipareigoja elgtis kultūringai ir atsakingai, neteršti ir neniokoti gamtos.

IV. POILSIO ZONOS TAISYKLĖS

26. Poilsio zonoje Festivalio dalyviai privalo elgtis rūpestingai bei nedrumsti kitų dalyvių poilsio.

27. Poilsio zonoje dalyviams galima statyti palapines tik specialiai palapinėms statyti pažymėtuose žaliuose plotuose ar kitose tam pritaikytose vietose, kurias nurodys Festivalio organizatoriaus įgalioti asmenys. Statyti pavėsines, paviljonus ar palapines, neskirtas miegojimui, draudžiama.

28. Poilsio zonoje bus įrengti tualetai, dušai ir praustuvai. Dušai yra apmokestinami atskirai.

29. Į poilsio ir pramogų zoną Festivalio dalyviams leidžiama įsinešti neatidarytus nealkoholinius gėrimus bei maisto produktus.

V. AUTOMOBILIŲ AIKŠTELĖS ZONOS TAISYKLĖS

30. Transporto priemonių statymas yra galimas tik automobilių aikštelės zonoje. Draudžiama palikti transporto priemones ne specialiai transporto statymui skirtoje zonoje ir (arba) šalikelėse.

31. Automobilių aikštelės zonoje draudžiama statyti palapines, vartoti alkoholį, narkotines bei psichotropines medžiagas, triukšmauti, kurti laužus ar šašlykines ir niokoti kitų asmenų turtą. Viešosios tvarkos pažeidimas gali užtraukti administracinę ar baudžiamąją atsakomybę.

32. Patekimas į automobilių aikštelės zoną yra mokamas.

33. Į automobilių aikštelės zoną antrą kartą galima įvažiuoti su automobiliu tik iš naujo įsigijus bilietą.

34. Festivalio organizatorius neatsako už paliktų automobilių saugumą, jų praradimą ar sugadinimą.

VI. BILIETAI

35. Bilietus galima įsigyti internetinėje svetainėse www.granatos.live ir visose KAKAVA.LT kasose arba Festivalio teritorijoje įrengtose kasose.

36. Festivalio bilietas, įeinant į Festivalio teritoriją, bus keičiamas į Festivalio apyrankę. Į Festivalio apyrankę gali būti keičiamas tik originalus bilietas, nupirktas pagal nustatytus oficialaus festivalio bilietų platintojo reikalavimus. Festivalio organizatorius įspėja, kad padirbti ar suklastoti bilietai nebus keičiami į Festivalio apyrankes. Apyrankė galioja tik tol, kol ji yra uždėta ant dalyvio rankos riešo. Ji garantuoja įėjimą į Festivalį tik vienam asmeniui. Jei apyrankė yra sugadinama arba nuplėšiama – ji laikoma negaliojančia. Praradus apyrankę nauja išduodama tik iš naujo įsigijus bilietą į renginį.

37. Vaikai iki 10 metų, lydimi tėvų arba globėjų, į Festivalį įleidžiami nemokamai. Jei Festivalio dalyviui yra mažiau nei 18 metų, jis Festivalyje gali dalyvauti tik lydimas suaugusio asmens, kuris prisiima visą atsakomybę už nepilnametį. Prie įėjimo suaugęs asmuo, atsakantis už nepilnametį, privalo pasirašyti atsakomybės už lydimą nepilnametį deklaraciją ir lydėti jį viso festivalio metu.

38. Festivalio bilietas nesuteikia teisės įsikurti mokamame palapinių miestelyje. Norint patekti į tam tikrą palapinių miestelį, būtina įsigyti festivalio bilietą su konkrečiu palapinių miesteliu arba atskirą palapinių miestelio bilietą. Atskirų zonų bilietų ir festivalio bilietų su galimybe patekti į palapinių miestelius kiekis ribotas.

VII. SAUGUMAS

39. Festivalio dalyviai Festivalio teritorijoje privalo elgtis taip, kad nekeltų grėsmės kitiems dalyviams. Griežtai draudžiama gadinti Festivalio teritorijoje esančius ženklus, reklaminius stendus ir kitą Festivalio teritorijoje esančią įrangą.

40. Organizatorius užtikrina viešąją tvarką Festivalio metu bendradarbiaudamas su Lietuvos policija, saugos tarnybomis, informacijos centru, medicinos punktais, Priešgaisrine gelbėjimo tarnyba ir Greitąja medicinine pagalba.

41. Esant būtinybei organizatorius turi teisę pakeisti Festivalio vietą, siekiant užtikrinti Festivalio dalyvių saugumą.

42. Festivalio saugos tarnybos darbuotojai, vilkintys specialia apranga, turi teisę:

a) tikrinti asmenų bilietus / apyrankes;

b) tikrinti Festivalio dalyvių asmens dokumentus, siekiant nustatyti jų tapatybę ir (arba) amžių;

c) tikrinti Festivalio dalyvių daiktus, rankines, kuprines, rūbus, įskaitant kišenes, jei kyla įtarimų, jog dalyvis bando įsinešti į Festivalio teritoriją daiktus, kuriuos įsinešti draudžia šios taisyklės. Apsaugos tarnybos darbuotojai turi teisę turintį draudžiamų daiktų dalyvį pašalinti iš Festivalio teritorijos. Į Festivalį toks asmuo turi teisę patekti tik palikęs neleistinus objektus už Festivalio teritorijos ribų. Jei Festivalio dalyvio krepšyje, rankinėje ar kuprinėje yra randami alkoholiniai gėrimai, saugos darbuotojai turi teisę juos konfiskuoti. Konfiskuoti alkoholiniai gėrimai dalyviui negrąžinami. Tuo atveju, jei Festivalio dalyvio krepšyje, rankinėje ar kuprinėje yra randami narkotikai ar kitos psichotropinės medžiagos, ginklai, gyvybei pavojingi daiktai, sprogmenys ar degios medžiagos, saugos tarnybos darbuotojai turi teisę sulaikyti asmenį, užpildyti protokolą ir kartu su konfiskuotais daiktais, perduoti asmenį policijai;

d) duoti nurodymus Festivalio dalyviams;

e) panaudoti jėgą ginant kitų Festivalio dalyvių teises ir saugumą arba savigynos atveju, taip pat užtikrinant Festivalyje esančių daiktų saugumą.

43. Organizatorius pasilieka teisę agresyviai nusiteikusius asmenis pašalinti iš festivalio teritorijos.

VIII. ATSAKOMYBĖ

44. Festivalio kontrolę vykdo organizatorius, jo įgalioti asmenys, apsaugos darbuotojai, bilietų kontrolieriai, prižiūrėtojai, savanoriai ir visi sąmoningi piliečiai.

45. Asmenys, pažeidę šias taisykles, bus nedelsiant pašalinti iš Festivalio teritorijos, jiems pinigai už bilietus nėra grąžinami, o už padarytą žalą tokie asmenys atsako įstatymų nustatyta tvarka.

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

46. Organizatorius turi teisę keisti paskelbtus atlikėjus, pramogas bei programą.

47. Šios taisyklės gali būti vienašališkai organizatoriaus sprendimu keičiamos. Jos yra talpinamos oficialiame Festivalio internetiniame puslapyje bei Festivalio teritorijoje esančiuose informacijos centruose.

48. Visos teisės į Festivalio pavadinimą bei logotipą priklauso išimtinai organizatoriui.