Žurnalistų akreditacija

„GRANATOS LIVE“ media akreditacija – teisės žiniasklaidos priemonės atstovui (žurnalistui, fotografui, operatoriui) apsilankyti festivalyje suteikimas. Akreditacija suteikia teisę patekti į festivalio teritoriją, tačiau jos suteikimas negarantuoja teisės patekti į festivalio užkulisius, rengti interviu su atlikėjais ar įvažiuoti į festivalio teritoriją automobiliu.

Kas gali būti akredituojamas į festivalį „GRANATOS LIVE“?

Oficialaus spaudos leidinio, interneto portalo, TV ar radijo stoties žurnalistai, fotografai ir/ar operatoriai deleguoti į festivalį tos žiniasklaidos priemonės, kurią atstovauja. Vienai žiniasklaidos priemonei (leidiniui, portalui, TV ar radijo stočiai) išduodamų akreditacijų skaičius ribojamas iki 2 (žurnalistas ir fotografas/operatorius).

Kaip registruotis „GRANATOS LIVE“ media akreditacijai?

Žiniasklaidos atstovas, pageidaujantis akredituotis į festivalį, privalo pilnai ir teisingai užpildyti MEDIA AKREDITACIJOS ANKETĄ. Pilnai užpildytą anketą būtina atsiųsti el. paštu press@granatos.lt ne vėliau kaip iki liepos 22 d. Vėliau paraiškos akreditacijoms gauti registruojamos nebus. Nepilnai užpildytos akreditacijos anketos bei anketos su neteisingais duomenimis nebus registruojamos.

Kada bus patvirtintas „GRANATOS LIVE“ media akreditacijos suteikimas? 

Apie akreditacijos suteikimą žiniasklaidos atstovai bus informuoti el. paštu ne vėliau kaip iki liepos 24 d. Akredituoti žiniasklaidos atstovai bus įtraukti į „GRANATOS LIVE“ media sąrašą ir rugpjūčio 1–4 d. galės atsiimti jiems skirtus leidimus festivalio akreditacijų centre.

Kita svarbi informacija

Akredituotas žiniasklaidos atstovas į festivalį pateks pagal sąrašą pateikęs savo žurnalisto pažymėjimą arba oficialų asmens tapatybę liudijantį dokumentą. Akredituotiems fotografams ir operatoriams bus išduodamas specialus leidimas, suteikiantis teisę patekti į priešsceninę fotografų zoną.

Žiniasklaidos atstovui pažeidus bendras festivalio TAISYKLES ir festivalio atstovų renginio metu nustatytą fotografavimo, filmavimo bei interviu tvarką, akreditacija gali būti  panaikinta.

Visais akreditavimo klausimais kreipkitės el. paštu press@granatos.lt arba tel. 8 615 20988.