skip to Main Content

PRIVATUMO POLITIKA

Ši Privatumo politika taikoma Jūsų asmens duomenims, kuriuos tvarko muzikos festivalio „Granatos Live“ organizatorius – UAB „Bravo events“, juridinio asmens kodas 302711794, adresas: Upės g. 6, LT-09309 Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugojami LR Juridinių asmenų registro Vilniaus filiale (toliau – „Bravo events“), ir yra skirta padėti Jums suprasti, kokie duomenys apie Jus renkami, kodėl jie renkami, kaip šie duomenys naudojami ir kas turi prieigą prie šių duomenų.

Laikoma, kad Jūs susipažįstate ir išreiškiate savo sutikimą laikytis Privatumo politikos, kai Jūs apsilankote interneto svetainėje https://granatos.live/ (toliau – Interneto svetainė), apsilankote festivalio „Granatos Live“ socialinių tinklų paskyrose, sutinkate gauti festivalio „Granatos Live“ tiesioginės rinkodaros parnešimus, kreipiatės kitu klausimu į festivalį „Granatos Live“. Jūs, nesutikdami su kuria nors Privatumo politikos nuostata, parandate teisę lankytis Interneto svetainėje ir / ar atlikti aktyvius veiksmus festivalio „Granatos Live“ socialinių tinklų paskyrose.

Visi Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi laikantis Lietuvos ir Europos Sąjungos duomenų apsaugos teisės reikalavimų. „Bravo events“, įgyvendindama tinkamas technines ir organizacines priemones, saugo Jūsų asmens duomenis nuo praradimo, neteisėto panaudojimo, neteisėtos prieigos, atskleidimo ar pakeitimo.

Kas yra asmens duomenys?

Asmens duomenys yra bet kokia „Bravo events“ apie Jus renkama informacija, kuri gali būti panaudota Jūsų asmens tapatybei nustatyti bei yra saugoma elektroniniu ar kitu būdu.

Asmens duomenys apima bet kokią informaciją, įskaitant Jūsų vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, kurią apie Jus renka „Bravo events“ dėl šioje Privatumo politikoje nurodytų tikslų.

Kaip „Bravo events“ renka bei naudoja Jūsų asmens duomenis?

„Bravo events“ renka asmens duomenis apie:

– Interneto svetainės lankytojus;​

– Interneto svetainėje užpildžius užklausą, registracijos formą arba elektroniniu paštu su „Bravo events“ susisiekusius asmenis;

– socialinės žiniasklaidos priemonių naudotojus, kurie bet kokiu būdu kreipiasi į „Bravo events“ per „Granatos Live“ paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse ar aktyviais veiksmais jose dalyvauja.

„Bravo events“ tvarkomi Jūsų asmens duomenys

– vardą, elektroninio pašto adresą, kitus duomenis, kuriuos Jūs pateikiate siųsdami užklausas ar registracijas Interneto svetainėje. Šie duomenys naudojami tam, kad „Bravo events“ galėtų su Jumis susisiekti ar atsakyti į Jūsų klausimus.

– vardą, pavardę, atsiskaitomosios banko sąskaitos numerį, asmens kodą ir kitus duomenis, kuriuos Jūs pateikiate tik išimtiniais atvejais, kai tai yra būtina sąskaitai faktūrai už įsigytus bilietus išrašyti. Šie duomenys yra privalomi pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

Visi Jūsų asmens duomenys, kuriuos pateikiate bendraudami su „Bravo events“, yra naudojami tik aukščiau nurodytais tikslais.

Jūsų „Bravo events“ pateikti ir/ar „Bravo events“ renkami Jūsų duomenys saugomi 5 metus, nebent teisės aktai nustato kitokius, ilgesnius saugojimo terminus.

„Bravo events“ be Jūsų išankstinio sutikimo Jūsų asmens duomenų neperduoda jokiems tretiesiems asmenims. Asmens duomenys be atskiro Jūsų sutikimo gali būti pateikti tik teisėsaugos, teisminėms ar ikiteisminėms institucijoms dėl jų atliekamų tyrimų, ar kitais teisės aktų numatytais atvejais.

Socialinės žiniasklaidos priemonės

Visą informaciją, kurią „Bravo events“ pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją), kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas.

Interneto svetainėje pateikiamos nuorodos į „Granatos Live“ paskyrą socialinės žiniasklaidos priemonėse. Šiuo metu turime šias paskyras:

– tinkle „Facebook“, kurio privatumo nuostatos yra pateikiamas adresu: https://www.facebook.com/privacy/explanation;

– tinkle „Instagram“, kurio privatumo nuostatos yra pateikiamas adresu: https://help.instagram.com/155833707900388;

– tinkle „Youtube“, kurio privatumo nuostatos yra pateikiamas adresu: https://www.google.co.uk/intl/en-GB/policies/privacy/.

„Bravo events“ rekomenduoja perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis.

Slapukų (angl. Cookies) naudojimas

Kas yra slapukai?

Slapukas yra nedidelis tekstinis elementas, kurį interneto svetainė išsaugo Jūsų kompiuteryje ar mobiliajame įrenginyje, kai apsilankote interneto svetainėje. Tai leidžia svetainei tam tikrą laiką prisiminti Jūsų veiksmus ir nustatymus (tokius kaip raidžių dydžiai ir kiti vaizdo nustatymai) tam, kad Jums nereikėtų kaskart juos įvesti pakartotinai apsilankius svetainėje ar naršant po jos atskirus tinklapius.

Kaip valdyti slapukus?

Jūs galite bet kada vos panorėję valdyti ir / arba ištrinti slapukus – kaip tai padaryti, sužinosite čia: http://www.youronlinechoices.com/. Galite ištrinti visus Jūsų įrenginyje jau esančius slapukus. Be to, daugumoje naršyklių galite nustatyti, kad jos neleistų įdiegti slapukų. Tačiau jei tai padarysite, gali tekti rankiniu būdu įvesti savo pageidaujamus nustatymus kaskart apsilankius Interneto svetainėje. Be to, kai kurios paslaugos ir funkcijos gali neveikti.

Jūsų teisės ir kaip galite jomis pasinaudoti

Jums suteikiamos tam tikros teisės, susijusios su jų asmens duomenų apsauga, kurios yra:

– teisė susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis;

– teisė reikalauti, kad „Bravo events“ nepagrįstai nedelsdamas ištaisytų netikslius su Jumis susijusius asmens duomenis;

– teisė reikalauti, kad „Bravo events“ perduotų visą ar dalį Jūsų pateiktos informacijos Jums ar kitam duomenų valdytojui, kai tai yra technologiškai įmanoma (teisė į duomenų perkėlimą);

– teisė reikalauti ištrinti Jūsų asmens duomenis, kai tam yra teisinis pagrindas (pavyzdžiui, kai duomenys nebereikalingi tų tikslų, kuriems buvo surinkti, pasiekimui arba kai duomenys tvarkomi neteisėtai);

– teisė reikalauti apriboti duomenų tvarkymą, kai tam yra teisinis pagrindas;

– teisė kreiptis į atsakingą duomenų apsaugos instituciją bei pateikti skundą dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo neteisėtumo;

Visi klausimai, komentarai bei pageidavimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu gali būti pateikiami elektroninio pašto adresu info@bravoevents.lt arba info@granatos.lt. Kilus abejonėms dėl Jūsų tapatybės „Bravo events“ gali pareikalauti papildomos informacijos tam, kad teisingai Jus identifikuotų.

Jūsų skundus dėl netinkamo ar neteisėto Jūsų asmens duomenų tvarkymo nagrinėja Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius, www.ada.lt. „Bravo events“ rekomenduoja prieš teikiant oficialų skundą susisiekti elektroninio pašto adresu info@bravoevents.lt arba telefonu: (8 5) 219 4353 su atsakingais įmonės darbuotojais, kad būtų rastas tinkamas problemos sprendimas.

Privatumo politikos galiojimas ir pakeitimai

Ši Politika įsigalioja 2018 m. gegužės 25 d. Ji gali būti keičiama atsižvelgiant į teisės aktų ir „Bravo events“ veiklos pokyčius. Apie pakeitimus mes pranešime interneto svetainėje https://granatos.live/ ir kitomis priemonėmis.

GRANATOS LIVE © Visos teisės saugomos 2024

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Festivalis „GRANATOS LIVE“ toliau vadinamas Festivaliu.

2. Festivalio pradžia: 2023 m. liepos 26 d. 12:00 val. Durys atidaromos liepos 25 d. 18:00 val. 3. Festivalio pabaiga: 2024 m. liepos 28 d. 12:00 val. 4. Festivalio vieta: Lietuvos Liaudies Buities muziejus, L. Lekavičiaus g. 2, Rumšiškės. 5. Taisyklių tikslas: apibrėžti Festivalio dalyvių teises ir pareigas; užtikrinti Festivalio dalyvių saugumą bei sklandžią Festivalio eigą. 6. Festivalio teritorija: aptverta Festivalio vieta, į kurią galima patekti tik įsigijus organizatoriaus ar jo vardu platinamą bilietą ar akreditaciją. Teisę patekti į bet kurią Festivalio zoną suteikia speciali apyrankė, į kurią Festivalio organizatorius iškeičia įsigytą bilietą arba Festivalio organizatoriaus akreditaciją. Dalyviai privalo viso Festivalio metu išsaugoti ir nešioti specialią apyrankę. Asmenys, neturintys specialios apyrankės bus pašalinami iš festivalio teritorijos. Apie visus pažeidimus bus pranešta policijai.

7. Pagal LR galiojančius teisės aktus alkoholiniai gėrimai bus parduodami tik asmenims, sulaukusiems 20 metų.

8. Kiekvienas Festivalio dalyvis (asmuo, kuris patenka į festivalio teritoriją) besąlygiškai sutinka ir įsipareigoja laikytis šių taisyklių.

II. BENDROSIOS DALYVIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

9. Kiekvienas Festivalio dalyvis, patekęs į Festivalio teritoriją, yra atsakingas už savo sveikatą, saugumą, gyvybę. Festivalio dalyviai privalo gerbti kitų dalyvių teises ir teisėtus interesus. Apie pastebėtus šių taisyklių pažeidimus Festivalio dalyvis privalo nedelsiant pranešti organizatoriui arba saugos darbuotojams.

10. Kiekvienas Festivalio dalyvis, patekęs į Festivalio teritoriją, pats atsako už savo daiktų saugumą, jų praradimą ar sugadinimą.

11. Kiekvienas Festivalio dalyvis sutinka ir neprieštarauja būti apieškomas prieš patenkant į aktyvią ir (arba) poilsio zoną, siekiant patikrinti, ar dalyvis nesineša šiose taisyklėse nurodytų draudžiamų ar kitų visuomenei pavojingų daiktų. Dalyviai, kurie su savimi turės šiomis taisyklėmis draudžiamų ir (arba) kitų visuomenei pavojingų daiktų, nebus įleidžiami į Festivalio teritoriją, nepaisant to, kad bus įsigiję bilietą į Festivalį.

12. Visoje Festivalio teritorijoje ar aplink ją Festivalio dalyviams draudžiama kūrenti laužus, naudotis šašlykinėmis, kepsninėmis ar kitais panašiais daiktais, kurie yra susiję su ugnies įžiebimu.

13. Draudžiama naikinti ir žaloti muziejaus eksponatus, gamtos objektus, savavališkai kirsti, naikinti medžius, krūmus, gėlynus, skruzdėlynus ar paukščių lizdus, kelti pavojų kitų asmenų saugumui ar gyvybei, šiukšlinti, teršti aplinką.

14. Griežtai draudžiama rūkyti visų Lietuvos liaudies buities muziejaus eksponatų (sodybų) teritorijose ir šalia jų.

15. Tamsiu paros metu draudžiama būti visų Lietuvos liaudies buities muziejaus eksponatų (sodybų) teritorijose.

16. Festivalio dalyviai privalo laikytis už Festivalio saugumą atsakingų asmenų nurodymų. Už nurodymų nevykdymą Festivalio dalyviai gali būti išvaryti iš Festivalio teritorijos be teisės vėliau patekti į Festivalį.

17. Festivalio teritorijoje be organizatoriaus raštiško sutikimo draudžiama vykdyti bet kokią komercinę ir (arba) reklaminę veiklą.

18. Festivalio dalyvis sutinka, kad organizatorius Festivalio metu filmuotų ir fotografuotų visoje Festivalio teritorijoje ir vėliau filmuotą medžiagą naudotų reklamos tikslais bet kokiu būdu ir bet kokiose žiniasklaidos priemonėse neterminuotą laikotarpį. Festivalio dalyvis sutinka, kad virš festivalio teritorijos, o tai reiškia, kad ir virš paties dalyvio, bus skraidoma bepilotėmis transporto priemonėmis (dronais).

19. Visoje Festivalio teritorijoje dalyviai turi teisę atsiskaityti tik grynaisiais pinigais, nebent atskiros prekybos vietos siūlys atsiskaitymo banko kortele paslaugą.

20. Į Festivalio teritoriją nebus įleidžiami:

a) asmenys, kuriems teismo sprendimu yra uždrausta dalyvauti masiniuose renginiuose; b) asmenys, kurie yra akivaizdžiai paveikti alkoholio, narkotikų ar kitų psichotropinių medžiagų; c) asmenys, kurie su savimi turi ginklų ar kitų pavojingų daiktų, sprogmenų, psichotropinių medžiagų, degių medžiagų ar alkoholinių gėrimų; d) asmenys, kurie elgiasi agresyviai, brutaliai ir gali kelti grėsmę kitiems Festivalio dalyviams; e) nepilnamečiai asmenys be suaugusiojo palydos; f) asmenys, kurie neturi jokio galiojančio asmens dokumento.

21. Į Festivalio teritoriją draudžiama įsinešti:

a) ginklus; b) bet kokius alkoholinius gėrimus; c) narkotinių medžiagų ir su jomis susijusius prietaisus; d) pirotechniką ir kitų degių bei sprogstamųjų medžiagų; e) nesuderintas su organizatoriumi reklamines priemones; f) stiklinę tarą; g) skraidykles (dronus); h) skėčius aštriu galu; i) grilius, kepsnines, dujines virykles, šašlykines ir bet kokius panašius daiktus; j) kirvius, peilius ir kitus šaltuosius ginklus; k) kitus Festivalio organizatoriaus nurodytus draudžiamus daiktus.

22. Festivalio dalyviai privalo būti atsargūs vandenyje, nepervertinti savo galimybių ir neiti į vandenį ar šalia jo, esant apsvaigus nuo alkoholinių gėrimų bei tamsiu paros metu.

23. Festivalyje naminiai gyvūnai leidžiami vadovaujantis gyvūnų laikymo ir priežiūros taisyklėmis.

III. AKTYVIOSIOS ZONOS TAISYKLĖS

24. Festivalio dalyviai sutinka ir neprieštarauja, kad Festivalio metu skleidžiamas garsas viršys įprastas garso normas.

25. Aktyvioje Festivalio zonoje Festivalio dalyviai įsipareigoja elgtis kultūringai ir atsakingai, neteršti ir neniokoti gamtos.

IV. POILSIO ZONOS TAISYKLĖS

26. Poilsio zonoje Festivalio dalyviai privalo elgtis rūpestingai bei nedrumsti kitų dalyvių poilsio.

27. Poilsio zonoje dalyviams galima statyti palapines tik specialiai palapinėms statyti pažymėtuose žaliuose plotuose ar kitose tam pritaikytose vietose, kurias nurodys Festivalio organizatoriaus įgalioti asmenys. Statyti pavėsines, paviljonus ar palapines, neskirtas miegojimui, draudžiama.

28. Poilsio zonoje bus įrengti tualetai, dušai ir praustuvai. Dušai yra apmokestinami atskirai.

29. Į poilsio ir pramogų zoną Festivalio dalyviams leidžiama įsinešti neatidarytus nealkoholinius gėrimus bei maisto produktus.

V. AUTOMOBILIŲ AIKŠTELĖS ZONOS TAISYKLĖS

30. Transporto priemonių statymas yra galimas tik automobilių aikštelės zonoje. Draudžiama palikti transporto priemones ne specialiai transporto statymui skirtoje zonoje ir (arba) šalikelėse.

31. Automobilių aikštelės zonoje draudžiama statyti palapines, vartoti alkoholį, narkotines bei psichotropines medžiagas, triukšmauti, kurti laužus ar šašlykines ir niokoti kitų asmenų turtą. Viešosios tvarkos pažeidimas gali užtraukti administracinę ar baudžiamąją atsakomybę.

32. Patekimas į automobilių aikštelės zoną yra mokamas.

33. Į automobilių aikštelės zoną antrą kartą galima įvažiuoti su automobiliu tik iš naujo įsigijus bilietą.

34. Festivalio organizatorius neatsako už paliktų automobilių saugumą, jų praradimą ar sugadinimą.

VI. BILIETAI

35. Bilietus galima įsigyti internetinėje svetainėse granatos.live ir visose KAKAVA.LT kasose arba Festivalio teritorijoje įrengtose kasose.

36. Festivalio bilietas, įeinant į Festivalio teritoriją, bus keičiamas į Festivalio apyrankę. Į Festivalio apyrankę gali būti keičiamas tik originalus bilietas, nupirktas pagal nustatytus oficialaus festivalio bilietų platintojo reikalavimus. Festivalio organizatorius įspėja, kad padirbti ar suklastoti bilietai nebus keičiami į Festivalio apyrankes. Apyrankė galioja tik tol, kol ji yra uždėta ant dalyvio rankos riešo. Ji garantuoja įėjimą į Festivalį tik vienam asmeniui. Jei apyrankė yra sugadinama arba nuplėšiama – ji laikoma negaliojančia. Praradus apyrankę nauja išduodama tik iš naujo įsigijus bilietą į renginį.

37. Vaikai iki 10 metų, lydimi tėvų arba globėjų, į Festivalį įleidžiami nemokamai. Jei Festivalio dalyviui yra mažiau nei 18 metų, jis Festivalyje gali dalyvauti tik lydimas suaugusio asmens, kuris prisiima visą atsakomybę už nepilnametį. Prie įėjimo suaugęs asmuo, atsakantis už nepilnametį, privalo pasirašyti atsakomybės už lydimą nepilnametį deklaraciją ir lydėti jį viso festivalio metu.

38. Festivalio bilietas nesuteikia teisės įsikurti mokamame palapinių miestelyje. Norint patekti į tam tikrą palapinių miestelį, būtina įsigyti festivalio bilietą su konkrečiu palapinių miesteliu arba atskirą palapinių miestelio bilietą. Atskirų zonų bilietų ir festivalio bilietų su galimybe patekti į palapinių miestelius kiekis ribotas.

VII. SAUGUMAS

39. Festivalio dalyviai Festivalio teritorijoje privalo elgtis taip, kad nekeltų grėsmės kitiems dalyviams. Griežtai draudžiama gadinti Festivalio teritorijoje esančius ženklus, reklaminius stendus ir kitą Festivalio teritorijoje esančią įrangą.

40. Organizatorius užtikrina viešąją tvarką Festivalio metu bendradarbiaudamas su Lietuvos policija, saugos tarnybomis, informacijos centru, medicinos punktais, Priešgaisrine gelbėjimo tarnyba ir Greitąja medicinine pagalba.

41. Esant būtinybei organizatorius turi teisę pakeisti Festivalio vietą, siekiant užtikrinti Festivalio dalyvių saugumą.

42. Festivalio saugos tarnybos darbuotojai, vilkintys specialia apranga, turi teisę:

a) tikrinti asmenų bilietus / apyrankes;

b) tikrinti Festivalio dalyvių asmens dokumentus, siekiant nustatyti jų tapatybę ir (arba) amžių;

c) tikrinti Festivalio dalyvių daiktus, rankines, kuprines, rūbus, įskaitant kišenes, jei kyla įtarimų, jog dalyvis bando įsinešti į Festivalio teritoriją daiktus, kuriuos įsinešti draudžia šios taisyklės. Apsaugos tarnybos darbuotojai turi teisę turintį draudžiamų daiktų dalyvį pašalinti iš Festivalio teritorijos. Į Festivalį toks asmuo turi teisę patekti tik palikęs neleistinus objektus už Festivalio teritorijos ribų. Jei Festivalio dalyvio krepšyje, rankinėje ar kuprinėje yra randami alkoholiniai gėrimai, saugos darbuotojai turi teisę juos konfiskuoti. Konfiskuoti alkoholiniai gėrimai dalyviui negrąžinami. Tuo atveju, jei Festivalio dalyvio krepšyje, rankinėje ar kuprinėje yra randami narkotikai ar kitos psichotropinės medžiagos, ginklai, gyvybei pavojingi daiktai, sprogmenys ar degios medžiagos, saugos tarnybos darbuotojai turi teisę sulaikyti asmenį, užpildyti protokolą ir kartu su konfiskuotais daiktais, perduoti asmenį policijai;

d) duoti nurodymus Festivalio dalyviams;

e) panaudoti jėgą ginant kitų Festivalio dalyvių teises ir saugumą arba savigynos atveju, taip pat užtikrinant Festivalyje esančių daiktų saugumą.

43. Organizatorius pasilieka teisę agresyviai nusiteikusius asmenis pašalinti iš festivalio teritorijos.

VIII. ATSAKOMYBĖ

44. Festivalio kontrolę vykdo organizatorius, jo įgalioti asmenys, apsaugos darbuotojai, bilietų kontrolieriai, prižiūrėtojai, savanoriai ir visi sąmoningi piliečiai.

45. Asmenys, pažeidę šias taisykles, bus nedelsiant pašalinti iš Festivalio teritorijos, jiems pinigai už bilietus nėra grąžinami, o už padarytą žalą tokie asmenys atsako įstatymų nustatyta tvarka.

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

46. Organizatorius turi teisę keisti paskelbtus atlikėjus, pramogas bei programą.

47. Šios taisyklės gali būti vienašališkai organizatoriaus sprendimu keičiamos. Jos yra talpinamos oficialiame Festivalio internetiniame puslapyje bei Festivalio teritorijoje esančiuose informacijos centruose.

48. Visos teisės į Festivalio pavadinimą bei logotipą priklauso išimtinai organizatoriui.

Granatos-live-logo
Granatos-live-logo

GRANATOS LIVE  2024

Lietuvos etnografijos muziejus
Liepos 26-28

GRANATOS LIVE  2024

Lietuvos etnografijos muziejus
Liepos 26-28

SEKITE NAUJIENAS

Back To Top