Privatumo politika

Ši Privatumo politika taikoma Jūsų asmens duomenims, kuriuos tvarko muzikos festivalio „Granatos Live“ organizatorius – UAB „Bravo events“, juridinio asmens kodas 302711794, adresas: Upės g. 6, LT-09309 Vilnius, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugojami LR Juridinių asmenų registro Vilniaus filiale (toliau – „Bravo events“), ir yra skirta padėti Jums suprasti, kokie duomenys apie Jus renkami, kodėl jie renkami, kaip šie duomenys naudojami ir kas turi prieigą prie šių duomenų.

Laikoma, kad Jūs susipažįstate ir išreiškiate savo sutikimą laikytis Privatumo politikos, kai Jūs apsilankote interneto svetainėje http://www.granatos.lt/ (toliau – Interneto svetainė), apsilankote festivalio „Granatos Live“ socialinių tinklų paskyrose, sutinkate gauti festivalio „Granatos Live“ tiesioginės rinkodaros parnešimus, kreipiatės kitu klausimu į festivalį „Granatos Live“. Jūs, nesutikdami su kuria nors Privatumo politikos nuostata, parandate teisę lankytis Interneto svetainėje ir / ar atlikti aktyvius veiksmus festivalio „Granatos Live“ socialinių tinklų paskyrose.

Visi Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi laikantis Lietuvos ir Europos Sąjungos duomenų apsaugos teisės reikalavimų. „Bravo events“, įgyvendindama tinkamas technines ir organizacines priemones, saugo Jūsų asmens duomenis nuo praradimo, neteisėto panaudojimo, neteisėtos prieigos, atskleidimo ar pakeitimo.

Kas yra asmens duomenys?

Asmens duomenys yra bet kokia „Bravo events“ apie Jus renkama informacija, kuri gali būti panaudota Jūsų asmens tapatybei nustatyti bei yra saugoma elektroniniu ar kitu būdu.

Asmens duomenys apima bet kokią informaciją, įskaitant Jūsų vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, kurią apie Jus renka „Bravo events“ dėl šioje Privatumo politikoje nurodytų tikslų.

Kaip „Bravo events“ renka bei naudoja Jūsų asmens duomenis?

„Bravo events“ renka asmens duomenis apie:

– Interneto svetainės lankytojus;​

– Interneto svetainėje užpildžius užklausą, registracijos formą arba elektroniniu paštu su „Bravo events“ susisiekusius asmenis;

– socialinės žiniasklaidos priemonių naudotojus, kurie bet kokiu būdu kreipiasi į „Bravo events“ per „Granatos Live“ paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse ar aktyviais veiksmais jose dalyvauja.

„Bravo events“ tvarkomi Jūsų asmens duomenys

– vardą, elektroninio pašto adresą, kitus duomenis, kuriuos Jūs pateikiate siųsdami užklausas ar registracijas Interneto svetainėje. Šie duomenys naudojami tam, kad „Bravo events“ galėtų su Jumis susisiekti ar atsakyti į Jūsų klausimus.

– vardą, pavardę, atsiskaitomosios banko sąskaitos numerį, asmens kodą ir kitus duomenis, kuriuos Jūs pateikiate tik išimtiniais atvejais, kai tai yra būtina sąskaitai faktūrai už įsigytus bilietus išrašyti. Šie duomenys yra privalomi pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

Visi Jūsų asmens duomenys, kuriuos pateikiate bendraudami su „Bravo events“, yra naudojami tik aukščiau nurodytais tikslais.

Jūsų „Bravo events“ pateikti ir/ar „Bravo events“ renkami Jūsų duomenys saugomi 5 metus, nebent teisės aktai nustato kitokius, ilgesnius saugojimo terminus.

„Bravo events“ be Jūsų išankstinio sutikimo Jūsų asmens duomenų neperduoda jokiems tretiesiems asmenims. Asmens duomenys be atskiro Jūsų sutikimo gali būti pateikti tik teisėsaugos, teisminėms ar ikiteisminėms institucijoms dėl jų atliekamų tyrimų, ar kitais teisės aktų numatytais atvejais.

Socialinės žiniasklaidos priemonės

Visą informaciją, kurią „Bravo events“ pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją), kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas.

Interneto svetainėje pateikiamos nuorodos į „Granatos Live“ paskyrą socialinės žiniasklaidos priemonėse. Šiuo metu turime šias paskyras:

– tinkle „Facebook“, kurio privatumo nuostatos yra pateikiamas adresu: https://www.facebook.com/privacy/explanation;

– tinkle „Instagram“, kurio privatumo nuostatos yra pateikiamas adresu: https://help.instagram.com/155833707900388;

– tinkle „Youtube“, kurio privatumo nuostatos yra pateikiamas adresu: https://www.google.co.uk/intl/en-GB/policies/privacy/.

„Bravo events“ rekomenduoja perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis.

Slapukų (angl. Cookies) naudojimas

Kas yra slapukai?

Slapukas yra nedidelis tekstinis elementas, kurį interneto svetainė išsaugo Jūsų kompiuteryje ar mobiliajame įrenginyje, kai apsilankote interneto svetainėje. Tai leidžia svetainei tam tikrą laiką prisiminti Jūsų veiksmus ir nustatymus (tokius kaip raidžių dydžiai ir kiti vaizdo nustatymai) tam, kad Jums nereikėtų kaskart juos įvesti pakartotinai apsilankius svetainėje ar naršant po jos atskirus tinklapius.

Kaip valdyti slapukus?

Jūs galite bet kada vos panorėję valdyti ir / arba ištrinti slapukus – kaip tai padaryti, sužinosite čia: http://www.youronlinechoices.com/. Galite ištrinti visus Jūsų įrenginyje jau esančius slapukus. Be to, daugumoje naršyklių galite nustatyti, kad jos neleistų įdiegti slapukų. Tačiau jei tai padarysite, gali tekti rankiniu būdu įvesti savo pageidaujamus nustatymus kaskart apsilankius Interneto svetainėje. Be to, kai kurios paslaugos ir funkcijos gali neveikti.

Jūsų teisės ir kaip galite jomis pasinaudoti

Jums suteikiamos tam tikros teisės, susijusios su jų asmens duomenų apsauga, kurios yra:

– teisė susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis;

– teisė reikalauti, kad „Bravo events“ nepagrįstai nedelsdamas ištaisytų netikslius su Jumis susijusius asmens duomenis;

– teisė reikalauti, kad „Bravo events“ perduotų visą ar dalį Jūsų pateiktos informacijos Jums ar kitam duomenų valdytojui, kai tai yra technologiškai įmanoma (teisė į duomenų perkėlimą);

– teisė reikalauti ištrinti Jūsų asmens duomenis, kai tam yra teisinis pagrindas (pavyzdžiui, kai duomenys nebereikalingi tų tikslų, kuriems buvo surinkti, pasiekimui arba kai duomenys tvarkomi neteisėtai);

– teisė reikalauti apriboti duomenų tvarkymą, kai tam yra teisinis pagrindas;

– teisė kreiptis į atsakingą duomenų apsaugos instituciją bei pateikti skundą dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo neteisėtumo;

Visi klausimai, komentarai bei pageidavimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu gali būti pateikiami elektroninio pašto adresu info@bravoevents.lt arba info@granatos.lt. Kilus abejonėms dėl Jūsų tapatybės „Bravo events“ gali pareikalauti papildomos informacijos tam, kad teisingai Jus identifikuotų.

Jūsų skundus dėl netinkamo ar neteisėto Jūsų asmens duomenų tvarkymo nagrinėja Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius, www.ada.lt. „Bravo events“ rekomenduoja prieš teikiant oficialų skundą susisiekti elektroninio pašto adresu info@bravoevents.lt arba telefonu: (8 5) 219 4353 su atsakingais įmonės darbuotojais, kad būtų rastas tinkamas problemos sprendimas.

Privatumo politikos galiojimas ir pakeitimai

Ši Politika įsigalioja 2018 m. gegužės 25 d. Ji gali būti keičiama atsižvelgiant į teisės aktų ir „Bravo events“ veiklos pokyčius. Apie pakeitimus mes pranešime interneto svetainėje www.granatos.lt ir kitomis priemonėmis.

Granatos Live © Visos teisės saugomos 2022